Kleindochter geboren

Geboren:
Wij zijn apetrots U te kunnen mededelen dat ons kleindochtertje Jaicey op woensdag 18 maart 2009 is geboren. Zij is de dochter van onze oudste zoon Rob en zijn vriendin Rianne.